Saturday, March 16, 2013

Монголоос мэндчилж байна...

Би Монголд ирсэн байна шүү дээ... Мишкаг дуурайв